Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи / Закон за Царинска управа

.

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА

 Службен весник

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА

Сл. весник на РМ бр.46/2004 

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр.81/2005

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр.107/2007

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр.103/2008 

Закон за изменување на Законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр.64/2009 

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа 

Сл. весник на РМ бр.105/2009 

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа 

Сл. весник на РМ бр.48/2010

Закон за изменување и дополнување на законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр.158/2010

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа 

Сл. весник на РМ бр.53/2011

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа Сл. весник на РМ бр. 113/2012
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа Сл. весник на РМ бр. 43/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа Сл. весник на РМ бр. 167/2014
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа Сл. весник на РМ бр. 33/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа Сл. весник на РМ бр. 61/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа Сл. весник на РМ бр. 129/2015

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска управа

Сл. весник на РМ бр. 23/2016

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА - пречистен текст

Неофициална верзија

 

 

 

MK | EN | SQ
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

 Новини
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2016
повеќе ...
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015
повеќе ...
ИЗВЕШТАЈ ЦУРМ ТРЕТ КВАРТАЛ 2015
повеќе ...
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 70
Вкупно посетители: 10185905

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а