Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи / Закон за акцизи

 
.

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ

 Службен весник

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ

Пречистен текст Сл.весник на РМ
бр.32/2001,
50/2001, 52/2001,
45/2002, исправка 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.24/2011

Закон за дополнување на Законoт за акцизите

Сл. весник на РМ бр.135/2011

Сл. весник на РМ бр.82/2013

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.43/2014

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите       

Сл. весник на РМ бр.167/2014

Закон за акцизите - пречистен текст  (заклучно со Сл. весник на РМ бр. 167/2014)

Сл. весник на РМ бр.24/2015
Сл. весник на РМ бр.188/2014
Сл. весник на РМ бр.129/2015
Сл. весник на РМ бр.154/2015
Сл.весник на РМ бр.192/2015
Закон за акцизите - пречистен текст
Неофицијална верзија
Сл.весник на РМ бр.23/2016

Исправка на Законот  за изменување и дополнување на Законот за акцизите

Сл.весник на РМ бр.31/2016
   

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 Службен весник

ПРАВИЛНИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Прилози

Пречистен текст Сл.весник на РМ
бр.40/2001, 72/2001, 89/2001,
50/2002, 86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 6/2005, 44/2006, 137/2006, 25/2008, 54/2008, 125/2008, 53/2009, 94/2009, 122/2009, 46/2010 и 85/2010

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите

 Сл. весник на РМ бр.156/2010

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање акцизна дозвола

Сл. весник на РМ бр.160/2011

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.29/2012

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизи

Сл. весник на РМ бр.97/2012

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизи Сл. весник на РМ бр.106/2012

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на законот за акцизи

Сл. весник на РМ бр.187/2013

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизи

Сл. весник на РМ бр.98/2014

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.172/2014

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите со нови обрасци

Сл. весник на РМ бр.59/2014

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.76/2015

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.104/2015

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите 

Сл. весник на РМ бр.58/2016

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите

Сл. весник на РМ бр.219/2016

Неофицијална верзија

  

 

  Службен весник

Сл. весник на РМ бр.133/15

 

MK | EN | SQ
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

 Новини
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2016
повеќе ...
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015
повеќе ...
ИЗВЕШТАЈ ЦУРМ ТРЕТ КВАРТАЛ 2015
повеќе ...
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 53
Вкупно посетители: 10210775

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а