Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 НКТС/Испитна постапка и наплата на царински долг

Упатство за спроведување на испитна постапка и наплата на долг во транзитна постапка

 

 .... Известување за нераздолжена транзитна операција и барање за доставување на дополнителни податоци
  Известување за применото барање за испитна постапка
  Известување за нераздолжена транзитна операција
  Известување за обврска за плаќање на долг настанат во транзитна постапка
  Известување за завршување на транзитната постапка и платен долг настанат во транзитна постапка

 
MK | EN | SQ
 e-Carina
НОВ КОМПЈУТЕРИЗИРАН ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ-NCTS
СИСТЕМ ЗА ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И АКЦИЗНИ ДОКУМЕНТИ-СОЦДАД
ИНТЕГРИРАНА ТАРИФНА ОКОЛИНА (ИТО)

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 180
Вкупно посетители: 10056110

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а