pandora perlen buy runescape money tiffany pendants hollister hoodies ghd osterreich mbt kengat links of london jewelry thomas sabo charms levis dritto pandora armband
 
 
Почетна | За нас Патници | Деловна заедница | Контакт | Мапа на сајтот
Пребарување:
  Актуелно
Брошура ЦАРИНСКАТА УПРАВА ВО БОРБА ПРОТИВ НАРКОТРГОВИЈАТА
Уредба за распоредување
Уредба за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија
ВОДИЧ ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 2014
Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2014 година
(Сл.весник на РМ бр.179/2013)
Корелациони табели (царинска тарифа) 2014/2013 и 2013/2014
ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК
Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа
(Службен весник на Република Македонија бр. 93/2013)
ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ
ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЌАЊЕ НА ТАКСЕНИ МАРКИ
ИНСТРУКЦИИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ЗА УВОЗ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
ОВЛАСТЕНИ ПЕЧАТНИЦИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕУР ОБРАСЦИ
БРОЈ НА УВЕЗЕНИ ВОЗИЛА

Вести
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2013
 
 
Врз основа на член 7 и член 52 став 1 и 2 од Законот за Царинска управа, Царинската управа на Република Македонија, објавува
 
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2013
 
1. За вработување на 3 (три) извршители како царински службеници на неопределено време за следните слободни работни места:
 
-         1 (еден) извршител за работно место виш цариник во царинарница Скопје при Царинска управа на Република Македонија.
-         2 (два) извршители за работно место виш цариник во царинарница Гевгелија при Царинска управа на Република Македонија.
 
2. Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве услови: завршен економски, правен, машински, електротехнички, технолошки факултет и факултет со царинско шпедитерска насока, познавање на компјутерско работење и познавање на англиски јазик, без работно искуство.
 
3. Краток опис на работно место: врши прием и контрола на царинско-стокова; врши царински преглед на стоката; врши пресметка на царински и други давачки; изготвува записник за царински прекршок, барање за поведување на прекршочна постапка и спроведува мандатна постапка со издавање на покана за плаќање глоба или платен налог.
 
4. Работниот однос се заснова со полно работно време, со неделно работно време од 40 часа ( 5 пет работни дена во неделата). Дневното работно време трае 8 часа и започнува во 8,30 часот а завршува во 16,30 часот. Основната плата изнесува 29.857,00 денари.
 
5. Изборот ќе се изврши во рок од 45, 90 или 120 дена во зависност од бројот на пристигнати апликации, а по истекот на рокот за пријавување.
 
6. Заинтересираните кандидати се должни да достават ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК  на изготвен образец во писмена форма која може да се подигне од архива на Царинската управа или во електронска форма преку интернет страницата на Царинската управа (www.customs.gov.mk). Пријавата се пополнува во целост со точни податоци, кон неа се приложуваат следните документи во фото копија: диплома или уверение за завршено образование со покажан успех во образованието, ако дипломата или уверението е стекната на образовна институција во странство кандидатот е должен да достави и одлука за нострификација, уверение за државјанство, доказ за познавање на англиски јазик, доказ за познавање на компјутерско работење. Царинската управа нема обврска за враќање на приложените документи бидејќи истите се во фотокопија.
 
7. Кандидатите можат да достават и документи кои не се задолжителни во однос на објавените услови за работните места како што се други стручни оспособувања и усовршувања (уверенија, пофалници, cертификати).
 
8. Рокот за доставување на пријавите изнесува 7 дена, не сметајќи го денот на самото објавување.
 
9. Ненавремената, некомплетно пополнета пријава и пријава која не ги содржи бараните докази нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за селекција и избор на Царинската управа.
 
Пријавата се доставува исклучиво по пошта на следната адреса: Царинска управа, Сектор за управување со човечки ресурси, (со назнака за оглас број 3/2013), ул. ,, Лазар Личеновски,, бр. 13 -1000 Скопје.
 
По спроведувањето на првична селекција, ќе се изврши тестирање и интервју за што кандидатите ќе бидат повикани во Царинската управа. Избраните кандидати се вработуваат на пробна работа.
 
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
ЗАБЕЛЕШКА: Огласот е објавен на ден 03.12.2013 година (вторник) и согласно точка 8 од објавата во весниците Нова Македонија и Коха, пријавите можат да се доставуваат од 04.12.2013 година до заклучно со 10.12.2013 година (вторник).
Назад 

Креиран од Admin1 на 03.12.2013
MK | EN | SQ
    

 Новини
ЦАРИНСКАТА УПРАВА ВО БОРБА ПРОТИВ НАРКОТРГОВИЈАТА
повеќе ...
ДОНЕСЕНA УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН
повеќе ...
ВОДИЧ ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ 2014
повеќе ...
Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2014 година
повеќе ...
ТРЕТ КВАРТАЛ 2013 ГОДИНА-ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА
повеќе ...

 e-Carina
ИНТЕГРИРАНА ТАРИФНА ОКОЛИНА (ИТО)
НОВ КОМПЈУТЕРИЗИРАН ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ-NCTS


 

Курсна листа на НБРМ

Курсната листа е последен пат ажурирана на 20.04.2014
Земја Валута Среден
ЕМУ EUR 61.6842
С А Д USD 44.5213
В.Британија GBP 74.8322
Швајцарија CHF 50.6646
Шведска SEK 6.7717
Норвешка NOK 7.4476
Канада CAD 40.4407
Австралија AUD 41.6167

 Линкови

 
 

 Сервиси

Supported by
Моментално посетители: 27
Вкупно посетители: 6013814

 
Почетна | За нас | Патници | Деловна заедница | Контакт | Мапа на сајтот
©2004 Царинска Управа на Република Македонија