Photo Galery

New customs terminal at BCP Kafasan 16.09.2019 CUSTOMS ANNIVERSARY 2019 Customs anniversary 2017 - coctail Customs anniversary 2017 - formal ceremony Certificates SCO 2016 Day of the Customs Administration 14/04/2016 КАМПАЊА ПРИЈАВЕТЕ ПАРИ ДЕН НА ДРВОТО 02.12.2015 23 ГОДИНА САМОСТОЈНА И НЕЗАВИСНА ЦАРИНСКА УПРАВА 15.04.2015 ГОДИНА ДЕН НА ДРВОТО 03.12.2014 СВЕЧЕНА ЗАКЛЕТВА И ЈУБИЛЕЈНИ НАГРАДИ 19.11.2014 22 ГОДИНА САМОСТОЈНА И НЕЗАВИСНА ЦАРИНСКА УПРАВА 15.04.2014 ГОДИНА ДЕН НА ДРВОТО 27 НОЕМВРИ 2013 27.11.2013 РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА УЛОГАТА НА ЦАРИНАТА ВО ЗАШТИТАТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 26.11.2013 ДОНАЦИЈА - АЗЕРБЕЈЏАН 25.11.2013 Изложба NO DRUGS 25-26.11.2013 МЕЃУНАРОДЕН СОСТАНОК НА ШЕФОВИ НА СЛУЖБИ ЗА ИСТРАГИ И РАЗУЗНАВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ УПРАВИ НА ЕВРОПСКИТЕ ЗЕМЈИ ОД СЦО 21 ГОДИНА САМОСТОЈНА И НЕЗАВИСНА ЦАРИНСКА УПРАВА 05-15.04.2013 ГОДИНА ДОНАЦИЈА НА ОПРЕМА ОД ПРОГРАМАТА ЗА КОНТРОЛА НА ИЗВОЗОТ И ГРАНИЧНА БЕЗБЕДНОСТ НА САД 29.05.2012 ГОДИНА 20 ГОДИНИ ЦАРИНСКА УПРАВА