Заштитено внатрешно пријавување укажувачот (вработениот) врши во институцијата за каде има сомневање или сознание дека е извршено, се врши или ќе се изврши казниво дело, или друго незаконско постапување со кое се загрозува јавниот интерес.

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Горан Спасевски

Началник на Одделение за внатрешна контрола
Сектор за професионална одговорност

Мобилен тел.: 070 355 769
Ул.: Лазар Личеноски бр. 13, 1000 Скопје
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.