Почитувани,

Ве информираме дека e отстранет техничкиот проблем со EXIM системот и истиот е повторно во функција.

Согласно Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки се пристапува кон Упатство за примена на хартиени документи во случај на технички проблеми во EXIM, објавени на www.exim.gov.mk.

Благодариме на разбирањето.