Со Одлука број 04-078600/19-0002 од 31.10.2019 година се утврдува распоред на работно време во царинска испостава Струмица во царинарница Гевгелија која ќе се применува во временскиот период од 01.11.2019 година до 31.03.2020 година. 

Одлуката за промена на работно време е од времен карактер и истата се донесува поради откуп на свеж зеленчук и овошје во регионот на Струмица,бидејќи извозните постапки се спроведуваат во попладневните часови, со што ќе се овозможи намалување на времето на чекање и побрзо и поефикасно спроведување на царинските постапки и олеснување при спроведување на царинските постапки за царинските застапници

 

ОДЛУКА: