Ве известуваме дека поради миграција на нова хардверска опрема, тестната околина на Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД),ќе биде привремено недостапна.

По ставање на функција ќе бидете известени.

Благодариме за разбирањето