Почитувани,

Царинската управа организира презентација на теми за Царинска тарифа и потекло на стока.

Целта на презентацијата е учесниците да се запознаат со:

  • примената на целосна кумулација за потекло во рамки на трговијата на стоки со ЦЕФТА државите,
  • примената на новиот начин на распределба на квоти преку системот за распределба на квоти ИТО
  • новата Одлука за усогласување и менување во царинската тарифа за 2020 година.

Презентацијата ќе се одржи на 17.12.2019 година во амфитеатарот во Царинската управа во Скопје со почеток во 14,30 часот. Царинската права ги поканува сите заинтересирани економски оператори да присуствуваат на презентацијата.