Владата на Република Северна Македонија објави Одлука за укинување на царински давачки за увоз на потрошен медицински материјал. Одлуката ќе се применува заклучно со завршување на траење на вонредната состојба.

ОДЛУКА