Царинската управа ги известува сите економски оператори кои продаваат течност за полнење на електронски цигари независно дали содржи или не содржи никотин дека истата може да се продава без да биде обележана со акцизна марка заклучно со 31 март 2020 година.

Од 01.04.2020 година забрането е ставање во промет на течност за електронски цигари кои не се обележани со акцизни марки и истите МОРА ДА БИДАТ ПОВЛЕЧЕНИ од малопродажните објекти.