Царинската управа ја известува јавноста дека во „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 143 од 12.07.2019 година е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, со кој се одложува неговата примена до 01 Ноември 2019 година.

Во текот на минатите две недели, царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење на разна стока, при што привремено се задржани алати, делови за врати, делови за машини за кафе, козметички средства, девизи, школски прибор, медицински апарат, цигари, тутун, фалсификати и друго.

Царинската управа организира и спроведува претходна обука за лиценциран застапник. Заинтересираните кандидати потребно е да поднесат „Пријава за посетување на претходна обука и полагање на стручен испит“ и соодветно платен надоместок најдоцна до 30.08.2019 година.

Ве известуваме дека Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) е повторно достапен и ставен во функција.

Царинската управа на Република Северна Македонија во рамките на своите редовни активности на граничните премини Табановце со соседна Србија и Богородица со соседна Грција спречи обиди за нелегален внес на цигари и тутун во лист наменети за нелегална продажба на македонскиот пазар. На граничниот премин Табановце на влез од Република Србија се запленети 16,5 тони цигари, а на граничниот премин Богородица, на влез од Грција - 13 тони тутун во лист.

Ве известуваме дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) повторно е ставен во функција.

   

 

Ве известуваме дека во новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе се вршат технички надградби. За таа цел се повикуваат застапниците да користат резервна постапка со употреба на царински декларации во форма на ЕЦД кои ќе се обработуваат во Асикуда се до повторно вопоставување на системот.

Ве известуваме дека во новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе се вршат технички надградби. За таа цел се повикуваат застапниците да користат резервна постапка со употреба на царински декларации во форма на ЕЦД кои ќе се обработуваат во Асикуда се до 06.07. до 10.00 часот.

Царинска управа 

Ве известуваме дека новиот Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) ќе биде недостапен заради техничка надградба  до 16:00 часот.

Во овој период застапниците имаат можат да користат резервна постапка со употреба на царински декларации во форма на ЕЦД кои ќе се обработуваат во Асикуда или да почекаат повторно воспоставување на системот.

 

Царинска управа 

   

 

На 3 јули 2019 година, директорот на Царинска управа на Република Северна Македонија Ѓоко Танасоски, заедно со помошник директорот на Секторот за царински систем Златко Ветеровски, остварија две работни посети и тоа во компаниите Дрекслмајер и ИГМ-Трејд Доо Кавадарци. Целта на посетата беше доделување на Одобренија за Овластен економски оператор.