Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република Македонија во програмата на Унијата - Царина2020
Склученсо размена на писма, во Брисел 1 јули 2014 година и во Скопје 4 август 2014 година
Ратификуван27 октомври 2014 година