Gjatë dy javëve të fundit, nëpunësit doganorë kanë zbuluar tre përpjekje për eksportim të paligjshëm të parave nga shteti, një përpjekje për kontrabandim të objekteve të arit, një përpjekje për falsifikim dhe një përpjekje për kontrabandë të migrantëve.

Ky twining projekt, i cili filloi në janar 2020, ka një qëllim specifik, që synon harmonizimin e legjislacionit tatimor dhe doganor, në përputhje me legjislacionin përkatës të BE-së dhe praktikat më të mira. Qëllimi është të përmirësohet analiza ekonomike dhe parashikimi i të hyrave, së bashku me modelimin dhe forcimin e kapacitetit operacional dhe administrativ të institucioneve kryesore në sistem.

Për të forcuar bashkëpunimin me komunitetin e biznesit, i cili është një faktor kryesor për ndërtimin e besimit, promovimin e qeverisjes së mirë dhe përshpejtimin dhe thjeshtimin e procedurave doganore, u mbajt sot një takim online i Organit këshillëdhënës të Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Drejtori i Drejtorisë së doganave, Gjoko Tanasoski, sot, më datë 25.06. së bashku me drejtorët e drejtorive të doganave, morën pjesë në Takimin e erejtorëve të përgjithshëm të Organizatës botërore të doganave. OBD është një qendër ndërkombëtare e njohur për ekspertizën doganore dhe ka një rol kryesor në zhvillimin, promovimin dhe zbatimin e sistemeve dhe procedurave moderne doganore. Në kontekstin e pandemisë Covid-19, takimi u mbajt përmes video-konferencës.

Dëshirojmë t'ju informojmë se nga e hëna, 29.06.2020, do të lëshohet një version i ri i përditësuar i Sistemit One-Stop Shop për importet, eksportet dhe transitin e mallrave - EXIM. Me versionin e ri të EXIM, pozicionet do të futen në të gjitha lejet, dmth numrat rendor për të gjitha artikujt e lejeve, dhe përdorimi i sasive të aprovuara do të mundësohet të bëhet për çdo pozicion (për secilin artikull individualisht), dhe jo si më parë në terma të përmbledhur të tarifave. Në këtë mënyrë, do të sigurohet dukshmëri më e madhe e mallrave të aprovuara dhe gjurmueshmëria e sasive të përdorura.

Drejtoria e doganave informon të gjitha ndërmarrjet tregtare që janë prodhues, importues, tregtar me shumicë dhe/ose me pakicë të derivateve të naftës që me 22.06.2020, është miratuar dhe botuar në Gazetën Zyrtare Nr. 169/2019 Dekret me fuqi ligjore për ndryshimi i Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për detyrimet e akcizës gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, i cili hyri në fuqi menjëherë.

Procedura e regjistrimit elektronik në sistemin e e-Akcizës në SPDDDA, nga Përfaqësitë Diplomato-Konsullore dhe Përfaqësimet e organizatave ndërkombëtare përkatëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është një hap i domosdoshëm dhe pritet të bëhet nga Përfaqësitë.

Dëshirojmë t'ju informojmë se me përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme, që nga 22.06.2020, të gjitha masat e paraqitura për parandalimin e hyrjes dhe përhapjes së virusit COVID-19 të miratuara me Vendimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut gjatë gjendjes së jashtëzakonshme janë shfuqizuar. :

Vendim për masat për të parandaluar përhapjen dhe parandalimin e virusit korona COVID-19 (Gazeta zyrtare Nr. 62/20)

Vendimi për heqjen e detyrës së importit - masa doganore për furnizimet mjekësore të shpenzuara (Gazeta zyrtare numër 76/20)

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për masat për të parandaluar përhapjen e virusit korona COVID-19 (Gazeta zyrtare numër 92/20)

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për masat për të parandaluar përhapjen e virusit korona COVID-19 (Gazeta zyrtare numër 109/20)

Vendim për kufizimin e eksportit të grurit, miellit të grurit dhe miellit (Gazeta zyrtare numër 70/20)

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për kufizimin e eksportit të grurit, miellit dhe miellit të grurit (Gazeta zyrtare numër 90/20) dhe

Vendim për të ndryshuar dhe plotësuar vendimin për masat për të parandaluar përhapjen e virusit korona COVID-19 (Gazeta zyrtare numër 119/20)

Me respekt, 

Drejtoria e doganave e RMV-së 

 

 

 

 

 

 

Si pjesë e një video mbledhje pune, përfaqësues të Drejtorisë së doganave dhe Ministrisë së financave, së bashku me kolegë nga Dogana austriake, po marrin pjesë në një mbledhje pune shumë-ditore për reformën e ligjit doganor. Mbledhja e punës po mbahet si pjesë e një projekti të ri twining për të përmirësuar mbledhjen e të ardhurave dhe përmirësimin e politikës tatimore dhe doganore, të financuar nga Bashkimi evropian.

Projekti parashikon hartimin e një Ligji të ri doganor i cili do të harmonizohet plotësisht me Ligjin e ri doganor të Bashkimit evropian, që po zbatohet që nga viti 2016 dhe i cili duhet të kontribuojë në përshpejtimin e mëtutjeshëm dhe thjeshtimin e procedurave doganore.

 

20200519_094338
20200519_094338
20200526_090430
20200526_090430
20200526_090440
20200526_090440
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

 

Drejtoria e doganave informon institucionet private shëndetësore, farmacitë dhe prodhuesit farmaceutikë, ilaçet ndihmëse dhe dezinfektuesit që janë mbajtës të miratimit për përdoruesin preferencial që më 14 maj 2020 është miratuar dhe botuar në Gazetën Zyrtare Nr. 125/2020 Dekret me fuqi ligjore ndryshimi i Dekretit me forcë ligjore për zbatimin e Ligjit për akcizat * gjatë gjendjes së jashtëzakonshme me të cilën është përfunduar afati i paraqitjes së garancisë për sigurimin e pagimit të borxhit të akcizës që mund të lindë për mallrat e akcizës që janë në proces të akcizës. me 31 Dhjetor 2020.

Shkup, 21.05.2020