Drejtoria e doganave, në kuadër të Presidencës maqedonase të CEFTA, Nënkomiteti për doganat dhe origjinën e mallrave do të organizojë takimin e 19-të të Nënkomitetit për doganat dhe origjinën e mallrave të enjten, 14 maj 2020.

Takimi, duke pasur parasysh rrethanat e jashtëzakonshme të kufizimit të lëvizjes përtej kufijve, do të mbahet përmes videokonferencës, dhe pritet të marrin pjesë nga zyrtarë të lartë të doganave të CEFTA-s dhe ministri (Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Moldavia, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova). Gjithashtu, është planifikuar pjesëmarrja e Drejtorit të Sekretariatit të CEFTA, përfaqësuesve të lartë të Komisionit Evropian, Sekretariatit EFTA, Bankës Botërore dhe IFC.

Përveç temave tradicionale, lehtësimin e tregtisë ndërkombëtare dhe përshpejtimin e procedurave doganore, nënkomiteti do të diskutojë tema të reja, siç është njohja ndërkombëtare e OAE me BE dhe EFTA, duke zgjeruar mbledhjen e mallrave për origjinë me partnerë të tjerë në konventën PEM (Vendet mesdhetare).

Në rend të ditës do të jenë aktivitetet e palëve të CEFTA-s për planin e ri shumëvjeçar për Zonën rajonale ekonomike MAP REA 2.

Republika e Maqedonisë së Veriut është vendi i parë në CEFTA që filloi procedurën për njohjen ndërkombëtare të autorizimeve për një Operator të autorizuar ekonomik (OAE) në prill 2020. Me këtë, kompanitë maqedonase do të gëzojnë të gjitha përfitimet e tregut CEFTA.