Mbështetur me legjislacionin pozitiv ekzistojnë rregulla të caktuara në qarkullimin e udhëtarëve që i referohet udhëtarëve gjatë kalimit të pikës së kalimit kufitar. 


Më shumë informacione rreth asaj se cili mall duhet deklaruar dhe nuk i nënshtrohet detyrimeve të importit, kufizimeve dhe importimit dhe eksportimit të parave të huaja efektive si dhe patentave të parapara ligjore dhe aprovimeve të nevojshme për importim/eksportim të kafshëve të gjalla, prodhimeve të origjinës bimore dhe shtazore do të gjeni në tekstin e mëposhtëm