Fillimi | Rreth nesh Pasagjeret | Bashkesia e biznesit | Kontakte|Harta e sajtit
Kërko:
 

 AKTUALE
DEKLARIM ME GOJË I MALLIT
SHPALLJE NUMËR 1/2014 PËR DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRËS AFARISTE
Kontrollit të parave
DREJTORIA E DOGANAVE NË LUFTË KUNDËR TREGTISË ME NARKOTIKË
SHPALLJE NUMËR 3/2013 PËR DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRËS AFARISTE
QENDRA RAJONALE TRAJNUESE
NUMRI I AUTOMJETEVE TË IMPORTUARA
 
  Kërkim nëpërmjet doganave  

Dërgoni pyetja, ankesa, sugjerime

 
Kërkim përmes tarifës doganore
  Linja e hapur    Pyetje të parashtruara
 Lajme
  19.03.2015    MBLEDHJE E RREGULLT E TRUPIT KËSHILLËDHËNËS

Më datë 18.03.2015 është mbajtur mbledhje e rregullt e Trupit këshillëdhënës, ku dhe janë shqyrtuar më shumë çështje aktuale nga fusha e punës doganore.
më shumë...

18.03.2015   BASHKËPUNIM RAJONAL PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE NGA PRONËSIA INTELEKTUALE

Në organizim të Organizatës Botërore Doganore ndërsa nën patronazhin e Fondacionit japonez për bashkëpunim doganor (CCF Japan), në periudhën prej 11.03.2015 deri 13.03.2015 në Shkup është mbajtur mbledhje pune rajonale e fokusuar në identifikimin dhe pengimin e importit, eksportit dhe transitit të mallrave të falsifikuara. Dhe pirat.
më shumë...
18.03.2015   SEKUESTRIM DEVIZASH, CIGARESH, ALKOOLI, ILAÇESH, VESHJEJE, PËLLUMBASH TË GJALLË DHE FALSIFIKIMESH

Javën e kaluar dhe gjatë fundjavës, nëpunësit e doganës zbuluan më shumë tentativa për kontrabandë, ku dhe përkohësisht janë mbajtur deviza, cigare, alkool, ilaçe, veshje dhe aksesorë mode, pëllumba të gjallë dhe mall tjetër
më shumë...
18.03.2015   PENGOHET TENTATIVË PËR KONTRABANDË TË 14,7 KG MARIHUANE

Nëpunësit e doganës nga Seksioni për punë operative – ekipe mobile penguan një tentativë për kontrabandë të marihuanës përmes pikës së kalimit kufitar Tabanoc – autostradë.
më shumë...
18.03.2015   SEKUESTRIM PRODHIMESH TEKSTILI, KAMAGRA, ILAÇE PËR KAFSHË, FIDANE, HERBICID DHE FALSIFIKIME

Gjatë javës së kaluar dhe fundjavës, nëpunësit e doganës zbuluan më shumë tentativa për kontrabandë, ku përkohësisht janë mbajtur veshje, aksesorë mode, prodhime teknike, pjesë për makina ndërtimi, fidane, herbicide, ilaçe për kafshë, ilaçe, falsifikime.
më shumë...
12.03.2015   THIRRJE PUBLIKE Nr.1/2015

Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 dhe 187/13), nenit
më shumë...
25.12.2014   SHPALLJE NUMËR 1/2014 PËR DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRËS AFARISTE

Në bazë të Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me mjetet e organeve shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 dhe 27/14) dhe Ligjit për vlerësim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 115/10, 158/11, 185/11, 64/12 ), Vendimit për grrumbullimin e ofertave për lidhje të kontratës për dhënien me qira të hapësirës afariste nr. 29-083375/14-0001 datë 11.12.2014, dhe Vërtetimit për vlerësimin e hapësirës afariste nr. 29-083767/14-0001 datë 11.12.2014.
më shumë...
26.11.2014   SILLET RREGULLORE PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES PËR ZBATIMIN E LIGJIT TË AKCIZAVE

Në mbështetje me nenin 58 të Ligjit mbi akcizat (“Gazeta zyrtare e RM-së” numër 32/01...167/2014), ministri i financave solli Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për zbatimin e ligjit të akcizave.
më shumë...
26.11.2014   MBLEDHJE E RREGULLT E TRUPIT KËSHILLËDHËNËS

Më datë 20.11.2014 është mbajtur mbledhje e rregullt e Trupit këshillëdhënës ku janë shqyrtuar çështje aktuale nga fusha e punës doganore, si dhe kërkesa të komunitetit të biznesit.
më shumë...
26.11.2014   SEKUESTRIM VALUTASH, PRODHIME TEKSTILI, PRODHIME TEKNIKE DHE FALSIFIKIME

Javën e shkuar dhe gjatë fundjavës, nëpunësit e doganës zbuluan më shumë tentativa për kontrabandë të mallit, ku përkohësisht janë mbajtur valuta, prodhime tekstili, bizhuteri, prodhime teknike për njësi ekonomike, kompakt disqe dhe falsifikime.
më shumë...
 

Arkivi i lajmeve kliko

MK | EN | SQ
 Lajme
Kontrollit të parave
më shumë...
DREJTORIA E DOGANAVE NË LUFTË KUNDËR TREGTISË ME NARKOTIKË
më shumë...
 Links

 
 
 Servis

Supported by
| ??????
Vizitorë në këtë moment: 2
Gjithsej vizitorë: 352989

 
Fillimi | Rreth nesh | Pasagjeret | Bashkesia e biznesit | Kontakte | Harta e sajtit
©2004 Drejtoria doganore e Republikes se Maqedonise