Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Доколку во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

 Курсна листа што се применува од 01.07.2024 година

Код МКД 
EUR 61.5433
USD 57.4366
GBP 72.7978
CHF 64.7007
SEK 5.4681
NOK 5.3759
JPY 0.3633
DKK 8.2497
CAD 41.7781
AUD 37.9733

Курсна листа што се применува од 01.08.2024 година

Код МКД 
EUR 61.4915
USD 56.6220
GBP 73.1406
CHF 63.5177
SEK 5.2676
NOK 5.1399
JPY 0.3625
DKK 8.2417
CAD 41.1480
AUD 37.5040

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.