ГП КЛЕПАЛО

ПОВИК ЗА ЈАВНА НАБАВКА за ангажирање на консултант за набавки за подрдршка на проектот „Воспоставување на нов граничен премин (ГП) Струмјани – Берово (Клепало) помеѓу Бугарија и Северна Македонија“ Локација: Скопје

Царинската управа на Република Северна Македонија објавува повик за јавна набавка  за  ангажирање на консултант за набавки за подрдршка на проектот „Воспоставување на нов граничен премин (ГП)  Струмјани – Берово (Клепало) помеѓу Бугарија и Северна Македонија“ Локација: Скопје со референтен број: BCCPK/PE_01.T2, финансиран од ИНТЕРРЕГ VI-A ИПА Програмата помеѓу Бугарија – Северна Македонија CCI 2021TC16IPCB006.

Повикот и тендерските документи може да ги преземете на следниот линк:Tender Dossier

Scroll to top

.