Закон за царинска тарифа

Закон за царинска тарифа

Уредби

Уредба за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија број 222 од 17.09.2020 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија број 281 од 26.11.2020 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија брoj 4 од 05.01.2021 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија брoj 53 од 05.03.2021 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија брoj 135 од 21.06.2021 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија брoj број 197 од 23.08.2021 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија брoj 292 од 24.12.2021 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија брoj 78 од 29.03.2022 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија

(Службен весник на Република Северна Македонија брoj 188 од 26.08.2022 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија  (Службен весник на Република Северна Македонија брoj 218 од 10.10.2022 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија  (Службен весник на Република Северна Македонија брoj 25 од 06.02.2023 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија  (Службен весник на Република Северна Македонија брoj 74 од 06.04.2023 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија  (Службен весник на Република Северна Македонија брoj 166 од 04.08.2023 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одедени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија  (Службен весник на Република Северна Македонија број 202 од 27.09.2023 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија  (Службен весник на Република Северна Македонија брoj 275 од 22.12.2023 година)

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија  (Службен весник на Република Северна Македонија брoj 91 од 19.04.2024 година)

Подзаконски акти

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.