no photo

ПРОМЕНА НА РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦИ СТРУМИЦА

Ве известуваме дека работно време во царинска испостава Струмица во царинарница Гевгелија ќе се применува времено од 01.11.2022 година до 28.02.2023 година.

01.11.2022 Повеќе
no photo

НАДГРАДБА НА ЦАРИНСКИОТ СИСТЕМ ИНТЕГРИРАНА ТАРИФНА ОКОЛИНА

Ве известуваме дека на 26.07 во периодот од 20:00 до 23:00 часот предвидена е надградба на царинскиот систем Интегрирана тарифна околина.

25.07.2022 Повеќе
no photo

НАЈАВА ЗА ТЕХНИЧКА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА РАЗМЕНА НА ДОКУМЕНТИ

Ве информираме дека ПЕК Порталот (Системот за Електронска размена на документи со Царинската управа) поради технички интервенции нема да биде достапен во период од 17:00 часот на 14.07.2021 до 08:30

29.11.2021 Повеќе
Scroll to top

.