Регистрација на акцизни обврзници

Акцизниот обврзник кој има намера да врши дејност поврзана со акцизни добра се регистрира во електронски Регистар на акцизни обврзници, кој го води Царинската управа и тоа:

  • Регистар на акцизни дозволи со одобрени акцизни складови,
  • Регистар на одобренија за повластени корисници на акцизни добра,
  • Регистар на одобренија за мали производители на пиво, вино, етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци,
  • Регистар на земјоделци - производители на жестоки алкохолни пијалаци и
  • Регистар објавените малопродажни цени.

Регистрација на акцизните обврзници се врши во СОЦДАД на следниов линк: https://trader.customs.gov.mk/myAccount-ui/protected/welcome.html

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.