Овластени печатници за печатење и дистрибуција на ЕУР обрасци

Бато енд Дивајн Графикс Центар – Скопје
Борис Трајковски бр.314, 1000 Скопје
Тел: 02 2785 915; 02 2785 901
Факс: 02 2785 927
e-mail: info@batodivajn.com
e-mail: kpaunovski@batodivajn.com
web: www.batodivajn.com
Продажно место: Тоз-Мк д.о.о. Скопје
Трета Македонска Бригада бр.76, 1000 Скопје
Тел: 02 2450 840; 02 2442 096
Факс: 02 2450 860
e-mail: tozmk@tozmk.com.mk
Продажно место: Цвејо дооел
ул. Ленинова 124, 2400 Струмица
Тел: 03 4328 276
Моб: 078 214 578
e-mail: info@cvejo.com.mk
Продажно место: ТРИМАКС КНИЖАРНИЦА бр.1
бул.Кузман Јосифовски-Питу 15/6 ТЦ Скопјанка, Аеродром, 1000 Скопје
Тел: 02 2401 280
e-mail: knizarnica1@3maks.com
Продажно место: ТРИМАКС КНИЖАРНИЦА бр.2
ул. Божидар Аџија бр.9 спроти студентски дом Пелагонија, Кисела Вода, 1000 Скопје
Тел: 02 2777 368
e-mail: knizarnica2@3maks.com
Продажно место: ТРИМАКС КНИЖАРНИЦА бр.3
ул. Сава Ковачевиќ 47/3, Кисела Вода, 1000 Скопје
Тел: 02 2779 644
e-mail: knizarnica3@3maks.com
Продажно место: ТРИМАКС КНИЖАРНИЦА бр.4
ул. Никола Вапцаров бб спроти кафе Тренд плоштад, Центар, 1000 Скопје
Тел: 02 3232 233
e-mail: knizarnica4@3maks.com
Продажно место: ТРИМАКС КНИЖАРНИЦА бр.5
бул. Видое Смилевски Бато бр. 2А/2-2 позади Т-мобиле во новите згради, 1000 Скопје
Тел: 02 5511 830
e-mail: knizarnica5@3maks.com
Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ - Тетово
бул. Видое Смилевски Бато бр. 2А/2-2 позади Т-мобиле во новите згради, 1000 Скопје
Тел: 070 564 488
e-mail: napredok.peric@t-home.mk
Преставништво во Скопје
yл. Шнајдер Бр. 8, 1000 Скопје
Тел: 02 3115 456
Продажно место: Книжарници на Просветно дело
СКОПЈЕ ул .Димитрија Чупоски бр. 15 Тел: 02 3117 558
бул. Даме Груев бр . бб Тел: 02 3222 621
ул. Ацо Шопов бр . 6 Тел: 02 2033 045
СТРУМИЦА ул. Маршал Тито бр. 6 Тел: 03 4327 776
ШТИП ул. Ванчо Прке бр. 50 Тел: 03 2389 450
РАДОВИШ ул. Партизанска бр. 35 Тел: 03 2630 5106
ТЕТОВО ул. 120 бб Тел: 04 4342 270
ОХРИД ул. Македонски просветители бб Тел: 04 6255 389
БИТОЛА ул. Иван Милутиновиќ бр. 18 Тел: 04 7240 899
ПРИЛЕП ул. Марксова бр. 6 Тел: 04 8417 026
КАВАДАРЦИ ул. Илинденска бр. 11 Тел: 04 3415 844
ВЕЛЕС ул. Благоја Ѓорев бр. 2 Тел: 04 3212 610
КОЧАНИ ул. Маршал Тито бр. 45 Тел: 03 3271 560
ГЕВГЕЛИЈА Книжарница на Бест компјутери Ул. Ристо Фршинин Бр. 20 Тел: 03 4215 665 лок.104
ГЕНЕКС Кочани
ул. Кирил Зибов бр.2, 2300 Кочани,
Продажно место: Офис Експрес Дооел
ул. Тодосие Паунов број 36 Кочани
Тел: 03 3277 778
Факс: 03 3275 149
www.officeexpress.com.mk
Продажно место: Еуро Бранд ГМБХ Дооел
бул. Никола Карев број 137 Скопје Капрош
e-mail: eurobrandgmbh@hotmail.com
Продажно место: Еуро Графика Дооел
ул. Козле бр. 81а Карпош Скопје
Тел: 02 3096 163
e-mail: eurografika.dejan@gmail.com
Продажно место: Рики Јуниор Дооел бр.1
ул. Ленинова бб, Кочани
Тел: 03 3277 249
e-mail: rikijunior@yahoo.com
Продажно место: Рики Јуниор Дооел бр.2
ул. Никола Карев бр. 13, Кочани
Тел: 03 3274 222
e-mail: rikijunior@yahoo.com
Печатница и картонажа „Коста Абраш“ АД Охрид
ул. Кленоец бр. 84, Охрид
Тел: 078 996 622
e-mail: dimitar@kostaabras.mk

Корисниците на обрасците ЕУР, информации за продажните места на кои може да ги набават овие обрасци, може да добијат на горенаведените адреси.

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.