Задолжителна информација за потекло (ЗИП)

Со издавање на Задолжителна информација за потекло (во натамошниот текст: ЗИП) на производителот на одредена стока му се овозможува да добие потврда за статусот на потекло на произведената стока со цел поедноставување на постапката на издавање или изготвување на доказите за потекло (ЕУР.1, ЕУР-МЕД, изјава во фактура или изјава во фактура ЕУР- МЕД), обезбедување на правилна и еднообразна примена на правилата за потекло, како и обезбедување на соодветна правна гаранција за потеклото на стоката во периодот на важење на ЗИП.

УПАТСТВО И ПРИДРУЖНИ ДОКУМЕНТИ

Барање задолжителна информација за потекло (ЗИП)

Барање задолжителна информација за потекло (ЗИП)-ЗУЈ

Scroll to top

.

logo footer

Содржините на оваа страница можат да се објавуваат без посебна дозвола со наведување на изворот. Секој упад и злоупотреба на веб страницата на Царинската управа е казнив по член 251 од Кривичниот закон.